คุณสัญญา คล่องในวัย

คุณสัญญา คล่องในวัย

รักษาการหัวหน้างานห้องทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

(เวลา 13.48 นาที)

คุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังเสียงอยู่ในขณะนี้ต้องได้เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานปกติทั่วไปในออฟฟิต หรือว่าใช้งานด้านความบันเทิงต่างๆ แต่ทราบหรือไม่ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่มีมาตรฐานการผลิต

โดยวันนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณสัญญา คล่องในวัย รักษาการหัวหน้างานห้องทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับห้องทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์